• Tanzimat Döneminden Günümüze Türkiye’de
  Siyasal ve Kültürel Dönüşümler Bağlamında
  Park Kullanımı
  Y.Mimar Burcu Filiz Demirci

  Bu çalışmada, Tanzimat’tan günümüze Anadolu coğrafyasında meydana gelen siyasal ve kültürel dönüşümlerin karşılıklı etkileşim içerisinde gerçekleştiği kabulü tarihsel betimleme yöntemi ile kamusal yeşil alan kullanımı üzerinden irdelenmiştir. Batılılaşmanın etkisiyle yüzyıllardır yeşil alanları kullanma biçimlerini mesire alanlarına göre örgütlemiş olan Osmanlı’da, mesire alanı içinde yaptırılan kasır ve köşklere bitişik bahçeler düzenlenmiştir. Göçebe yaşam süren Türklerde bahçe kültürü olmamasına rağmen, Avrupa etkisi ile sınırları belli bir bahçe düzenlemesiyle hem imaj oluşturma kaygıları hem de halkakarşı egemenlik ve gücü ifade etme ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır.........................................

  + detaylı bilgi
  /images/raw/15385962682405.jpg
  /images/raw/15385962865801.jpg
 • Denizli Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
  Yayalaştırma Düzenlemesinin
  Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Sonuçları
  Y.Mimar İrem Selçuk

  Hızla büyüyen kentlerde kent içi fonksiyonlarının değişmesi ve otomobil kullanımının artışı, özellikle kent merkezlerinin durup gezilen değil, geçip gidilen duraklar olmasına neden oluyor. Bu sürece katkısı olan bir diğer değişiklik ise kentlerdeki ulaşımın otomobil odaklı olarak düzenlenmesi ve ulaşımda ana unsurun aslında yaya olduğunun unutulması. Bu gidişatı düzenlemek için önerilen yayalaştırma projelerinin bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini belirten yazarlar, Denizli’nin tarihî akslarından birinde gerçekleştirilen projeyi değerlendiriyor.

  /images/raw/15410833629738.jpg
  /images/raw/15410834741312.jpg
 • Frompedestrianisation to commercial gentrification:
  The case of Kadıköyin Istanbul
  Dilek Özdemir , İrem Selçuk

  Through the implementation of pedestrianisation projects, it is possible to create economically competitive and
  liveable urban areas, while the security and attractiveness of city centres are significantly increased by the improved
  accessibility provided by these schemes. After pedestrianisation, likely increases in property values can
  be interpreted positively; on the other hand, pedestrianisation, if necessary precautions are not taken, can also
  produce unwelcome consequences. When a pedestrianisation scheme achieves success, property prices rise,
  and small businesses (if they are tenants rather than owners) may fail to keep up with the inevitable rental increases....................................
  /images/raw/15410839485071.jpg
  /images/raw/15410839673774.jpg